Menu
Free Pack
Buy Now

Nieuwbouw kopen: wat betaal je wanneer?

20 maart 2021

Het betaalproces bij het kopen van nieuwbouw

Jef en HildeDat de kostprijs van nieuwbouw afhankelijk is van tal van factoren zoals locatie en woonoppervlakte, spreekt voor zich. Voor die gigantische loft in het centrum van Antwerpen zal je dieper in de buidel moeten tasten dan voor een bescheiden nieuwbouwappartement in een randgemeente. Kortom, de gemiddelde prijzen variëren maar waar je wél zekerheid over hebt, is welke kosten je wanneer dient te betalen. Boekhoudster Hilde Goetschalckx en PMO (Project Management Office) manager Jef Dens bij Van Roey Vastgoed lichten toe hoe het betaalproces bij aankoop van een nieuwbouwappartement precies verloopt.

Bij een nieuwbouw komen heel wat financiële aspecten kijken. Uiteraard moet je in de eerste plaats bepalen of jouw droompand budgettair haalbaar is. Hiervoor kan je best een financieel expert bij een bank raadplegen. Deze kan onder meer een lening simuleren. Wanneer de knoop uiteindelijk kan worden doorgehakt om een nieuwbouwappartement te kopen, rijzen er echter heel wat vragen over het betaalproces. Wanneer moet je het voorschot betalen? Hoe vermijd je dat je zowel een lening moet afbetalen voor je nieuwbouw als voor je huidige woning? Welke financiële risico’s loop je als de bouw van je nieuwbouwappartement vertraging oploopt? Boekhoudster Hilde Goetschalckx en PMO manager (Project Management Office) Jef Dens geven antwoord op al deze prangende vragen.

Verloopt de afbetaling van een nieuwbouw eigenlijk volgens een vast stramien?

Hilde Goetschalckx: “Het betaalproces bij aankoop van een nieuwbouw verloopt effectief via een vast patroon en is op te delen in 3 stappen. Eerst betaal je 5% van de aankoopsom als voorschot op de grondwaarde. Dit voorschot wordt door de koper aan de notaris betaald bij ondertekening van het compromis. Binnen de 4 maanden volgt dan de notariële akte om alles officieel te maken. Op dat moment moet je de kosten betalen voor de grond, voor de registratierechten én voor de werken die al zijn uitgevoerd. Ook de kosten voor de opmaak van de notariële akte worden dan aangerekend. Tenslotte betaal je de constructiewaarde van de nieuwbouw af in een aantal schijven. Die aflossing wordt bepaald door een facturatieschema dat ook al duidelijk in het compromis vermeld staat.”

In hoeveel schijven wordt de afbetaling van een nieuwbouw meestal opgedeeld?

Jef Dens: “Dat varieert maar meestal gaat het over 10 tot 15 schijven. Om de kopers op voorhand een duidelijk beeld te geven van het betaalproces, definiëren we in het compromis naast de kosten ook welke werkzaamheden precies vervat zitten in de verschillende schijven. Zo maken we het totale kostenpakket voor de klant inzichtelijk en heeft de koper vanaf het compromis een volledig beeld van de kost en de wijze van betaling. Wij vinden transparantie dan ook essentieel en willen onze kopers zo goed mogelijk informeren.”

Voorbeeld van een indicatief facturatieschema:

Schrijf Nr Omschrijving Factuur omschrijving Percentage*
1 Na afbraak Na afbraak 10
2 Na plaatsing vloerplaat kelderverdieping niv -1 Na plaatsing vloerplaat kelderverdieping niv -1 10
3 Na plaatsing vloerplaat van het gelijkvloers Na plaatsing vloerplaat van het gelijkvloers 10
4 Na plaatsing vloerplaat van de eerste verdieping Na plaatsing vloerplaat van de eerste verdieping 10
5 Na plaatsing vloerplaat van de tweede verdieping Na plaatsing vloerplaat van de tweede verdieping 10
6 Na plaatsing vloerplaat van de derde verdieping Na plaatsing vloerplaat van de derde verdieping 5
7 Na dakdichting en daktimmerwerken Na dakdichting en daktimmerwerken 10
8 Na plaatsing van het buitenschrijnwerk Na plaatsing van het buitenschrijnwerk 10
9 Na plaatsing van de leidingen Na plaatsing van de leidingen 10
10 Na het binnenpleisterwerk Na het binnenpleisterwerk 5
11 Na plaatsing binnenschrijnwerk en keuken Na plaatsing binnenschrijnwerk en keuken 5
12 Bij de voorlopige oplevering Bij de voorlopige oplevering 5
       
  * Het percentage wordt berekend op de constructiewaarde van het appartement.  

 

Heel wat kopers van nieuwbouw, dienen tijdens de bouwwerken ook nog huur of een lening af te betalen voor hun huidige woning. Kan de aflossing van het geleende kapitaal voor hun nieuwbouwappartement uitgesteld worden?

Jef Dens: “Heel wat mensen worden met die lastige overgang geconfronteerd maar gelukkig kan je bij de meeste banken het afbetalingsplan bespreken. Heel wat financiële instanties bieden bijvoorbeeld een lening met aflossingsvrije periode aan om dubbele woonlasten te vermijden. In dit geval begin je pas af te betalen van zodra je nieuwbouwappartement wordt opgeleverd en je effectief bent verhuisd. Bij sommige banken kan je de volledige terugbetaling uitstellen – wat natuurlijk het meest comfortabel is - en bij anderen ga je tijdens de bouwperiode al intresten moeten aflossen. Dat is dan wel een dubbele kost maar op die manier vermijd je ook dat het bedrag van je lening wordt verhoogd. Niet betaalde intresten worden immers gekapitaliseerd. Alles heeft zijn voor-en zijn nadelen maar dit kan je best op voorhand uitvoerig bespreken met een financieel expert bij de bank.”

Het kan al eens gebeuren dat een nieuwbouwproject wat vertraging oploopt. Bestaat dan niet het gevaar dat je betaalt voor werken die nog niet zijn uitgevoerd?

Hilde Goetschalckx: “Nee, de wet Breyne of de zogenaamde woningbouwwet garandeert dat de schijven, die je moet afbetalen, nooit hoger liggen dan de waarde van de verrichte werken. Je hoeft dus nooit te betalen voor werken die nog niet werden voltooid. Een schijf van bijvoorbeeld 5% voor het uitgraven van de fundering, kan pas gefactureerd worden na ontvangst van een attest van de architect. Dit attest wordt samen met de factuur aan de kopers bezorgd. De wet Breyne zorgt er trouwens ook voor dat het gevraagde voorschot maximaal 5% bedraagt van de totaalprijs voor het nieuwbouwappartement of de nieuwbouwwoning. De aannemer of projectontwikkelaar mag geen betaling eisen vooraleer de overeenkomst is gesloten.”

En loop je het risico dat je plots extra kosten moet ophoesten door onvoorziene omstandigheden?

Hilde Goetschalckx: “Ook in dit geval geniet je als koper de nodige bescherming dankzij de wet Breyne. Je weet perfect op voorhand hoeveel de nieuwbouw je uiteindelijk zal kosten. De constructiewaarde kan immers niet aangepast worden. Eens de compromis getekend, liggen de prijzen vast. De enige kosten die er nog bij komen, zijn kosten voor de nutsaansluitingen maar dit vermelden we ook al duidelijk in de compromis. Daarnaast kunnen er enkel nog extra kosten zijn voor eventuele meerwerken die door de klant zelf gekozen worden. Dit kan bijvoorbeeld een upgrade zijn van de keuken of vloertegels die niet in het aanbod zitten.”

Wil je graag extra informatie over het betaalproces bij aankoop van nieuwbouw of heb je interesse in één van onze nieuwbouwappartementen? 

Ontdek een project in jouw buurt

Blijf op de hoogte